Business Process Management (BPM)

Capgemini czerpie z ponad 40 lat doświadczeń w doradzaniu klientom w kwestiach technologicznych oraz w procesach zarządzania biznesowego. Łączymy głęboką wiedzę z pragmatyczną postawą we współpracy z naszymi klientami. Nasze doświadczenia w udoskonaleniu procesów i w transformacji pozwalają osiągnąć szybkie i wymierne rezultaty.

Od procesu do wartości 

Na naszą metodykę składa się 5 elementów, dzięki którym jesteśmy w stanie zredukować koszty i sprawić, aby organizacja była bardziej innowacyjna i szybciej dostosowywała się do nieustannie zmieniającego się rynku:
  • Zarządzanie wartością i wydajnością w celu zdefiniowania celów i oceny postępów 
  • Optymalizacja analizy biznesowej celem przyspieszania wdrożenia rozwiązania BPM z predefiniowanymi pod dany sektor modelami i sprawdzonymi rozwiązaniami
  • Wykorzystanie potencjału BPM poprzez zastosowanie pełni możliwości rozwiązań technologicznych, narzędzi oraz platform, zarówno dla zarządzania procesami, jak i regułami biznesowymi
  • Spójny proces rozwoju celem zapewnienia w całej organizacji jednolitego podejścia procesowego
  • Kompleksowe zarządzanie BPM wspierające właścicieli procesów poprzez wdrożenie struktur gwarantujących utrzymanie procesów na wysokim poziomie
 

Biblioteka