Dobra konsumpcyjne i sprzedaż

Jako światowy lider w dziedzinie strategii i transformacji, oferujemy usługi branżowe dla klientów na całym świecie, w tym dla  27 z 30 największych na świecie firm dóbr konsumpcyjnych i 27 wiodących sprzedawców detalicznych.

Bądź wśród liderów rynku

Firmy sektora  zmagają się z nowymi  wyzwaniami każdego dnia: rosnące koszty, powolny wzrost czy konsumenci coraz lepiej posługujący się technologiami.
 
W Capgemini, 10 tys. konsultantów pracuje z wiodącymi producentami produktów konsumpcyjnych i firmami detalicznymi nad strategicznymi rozwiązaniami branżowymi, problematyką dzisiejszej szybko zmieniającej się technologii i społeczeństwa.

Biblioteka