Energetyka

W związku z oczekiwaną w nadchodzących latach dalszą konsolidacją rynku oferujemy rozwiązania, które pomogą firmom branży sprostać wszystkim nowym wyzwaniom. Przygotowaliśmy też nową ofertę zaadresowaną do specyficznych potrzeb jak Transformacja Cyfrowa dla firm branży energetycznej oraz Natychmiastowa Reakcja i Gotowość (Emergency Response and Preparedness.)

Od roku 1992 regularnie publikujemy analizy porównawcze, które pomagają przedsiębiorstwom nadążać za trendami i dostosować się do zmian rynkowych. Z naszego doświadczenia skorzystało ponad 200 firm branży energetycznej i paliwowej w ponad 30 krajach.
 
Energetyka w Polsce oczekuje od nowoczesnych systemów informatycznych, spójnych danych, które pozwolą na kompleksowe i efektywne zarządzanie produkcją i dystrybucją energii.
Postępująca złożoność procesów zachodzących w energetyce generuje potrzeby wdrażania  nowoczesnych i inteligentnych technologii.
 
Odpowiedzią na przedstawione zagadnienia są oferowane przez Capgemini usługi:
  • Wdrożenia i utrzymanie systemów wspierających zarządzanie elektronicznym obiegiem i archiwizacją dokumentów (IBM FileNet, Microsoft Sharepoint)
  • Wdrożenia i utrzymanie systemów wspierających zarządzanie utrzymaniem ruchu, remontami, inwestycjami (IBM Maximo, SAP)
  • Wdrożenia i utrzymanie systemów wspierających zarządzanie Klientami (Oracle Siebel)
  • Projektowanie, wdrożenia i utrzymanie rozwiązań inteligentnych odczytów (smart metering)
  • Usługi integracyjne (IBM WebSpheare)

Biblioteka