Informacja prawna

 
 

Wydawca strony: 

Capgemini Service SAS 
Société par actions simplifiée au capital de 8, 000,000 euros - 652 025 792 RCS Paris 
Siège social : 11 rue de Tilsitt, 75017 Paris 
Tel: +33 (0)1 47 54 50 00
Publication Director: / Directeur de la publication : M. Paul Hermelin
 

ISP: / Hébergeur :

Acquia, Inc.
Siège social : 25 Corporate Drive, Burlington, MA 01803
Tel : + (0) 1 781 238 8600

Dane Spółki Capgemini Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa
Tel: 22 464 70 00 / Fax: 22 464 71 00

NIP: 526-11-84-467,

Regon: 011914332,

Kapitał: 16 403 320 PLN,

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000040605