Integracja usług

Firmy rozpoznawały wartość outsourcingu IT przez lata. Przeniesienie odpowiedzialności operacyjnej za dostarczanie rozwiązań IT na specjalistyczne organizacje może prowadzić do znaczącego zmniejszenia kosztów. Jednakże, przedsiębiorstwa  poszukujące większej wartości z ich outsourcowanych usług muszą stawić czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem zaawansowanymi platformami dostawców IT.

A Blueprint for Regaining Control of a Complex IT Vendor Landscape

Uruchomienie najlepszej struktury IT dla Twojego biznesu

Biegłość Capgemini w zakresie  integracji usług umożliwia Twojej firmie wykorzystanie najlepszych branżowych rozwiązań i wejście na wyższy poziom produktywności i jakości.
Zapewniamy “koncentrator” usług do którego łączą się indywidualni dostawcy usług. "Koncentrator" redukuje koszty ogólne prowadzenia działalności dzięki:
  • Scentralizowanej koordynacji i monitoringowi wybranych ‘najlepszych z branży’ dostawców dla większej ogólnej jakości usług i kontroli
  • Skonsolidowanemu, ciagłemu procesowi doskonalenia dla instytucjonalizowania innowacji
  • Wykorzystaniu zalet modułowych rozwiązań dla biznesu, które w przypadku rozwoju lub restrukturyzacji firmy, nie powodują konieczności ponoszenia dużych kosztów na zmianę systemów IT

Podejście do efektywnych usług IT skoncentrowane na biznesie

Nasze podejście jest mocno skoncentrowane na biznesie: od określenia i zatwierdzenia celów biznesowych przed implementacją potrzebnych standardów IT, przez model procesów i zarządzania do osiągnięcia Twoich celów. Obejmuje to określenie kluczowych wskaźników wydajności oraz krytycznych czynników sukcesu, które stanowią podstawę każdego planu integracji.
Jest to wspólny proces z udziałem liderów biznesu, menedżerów IT i usługodawców. Służąc jako pojedyncze łącze koordynujące działy IT i biznesu, tworzymy odpowiednią strukturę w celu zwiększenia niezawodności i wydajności oraz raportowania Twoich procesów.

Pionierska integracja usług IT

W wyniku zmiany  modelu zamawiania i wykorzystania usług IT na abonamentowy (pay-as-you-go) dostarczanych przez różnych dostawców, firmy z  nowoczesnych i "tradycyjnych" branż potrzebują sprawnego zarządzania i bezproblemowej integracji systemów, aby skutecznie realizować założone cele.
Nasze referencje obejmują:
  • Silna reputacja dostawcy usług IT: byliśmy niedawno wybrani przez stan Texas. Projekt zoptymalizuje i zmniejszy koszty dla 28 stanowych agencji rządowych.
  • Pionier strategii wielu dostawców IT jako integrator usług dla Rolls-Royce. Będziemy odpowiedzialni za wsparcie wielu kluczowych aplikacji biznesowych włączając większość systemów ERP i dostarczenie łańcucha systemów oprogramowania.
  • Bogate doświadczenie w łączeniu usług zarządzanych on-premise i off-premise dla szerokiego zakresu klientów sektora publicznego i prywatnego.
Powiązane treści