Misja i wizja firmy

W Capgemini liczą się ludzie i rezultaty – people matter and results count.

Wizja firmy: Umożliwić rezultaty dzięki ludziom

Capgemini rozumie, że wartości biznesowej nie tworzą jedynie technologie. Wszystko zaczyna się od ludzi, którzy razem docierają do sedna Twoich potrzeb biznesowych i tworzą najlepiej im odpowiadające rozwiązania. Wierzymy, że zorientowane na człowieka podejście do technologii ma znaczenie dla Twojego biznesu.
 

Misja firmy: Dostarczać konkretnych rezultatów biznesowych

Capgemini umożliwia transformację Twojego biznesu i wzrost wydajności. Naszym celem jest też przygotowanie klientów do  szybszej i bardziej intuicyjnej reakcji na zmieniającą się dynamikę rynku. Wspieramy klientów  w osiągnięciu większej elastyczności i konkurencyjności dzięki wykorzystaniu nowych technologii. Współpraca jest centrum naszych relacji z klientami i partnerami co sprawia, że są one bliskie i bardziej efektywne. Nasze podejście do biznesu określamy mianem Collaborative Business Experience™
Powiązane treści