O grupie Capgemini

Z ponad 180 tys. pracowników  w 40 krajach,jesteśmy jednym z wiodących dostawców usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingowych. W roku 2014 Grupa odnotowała przychód w wysokości 10,573 mld.  Euro.

Globalny lider konsultingu, technologii i outsourcingu

Sposób w jaki pracujemy

Jako wielokulturowa organizacja wypracowaliśmy autorski sposób współpracy , oparty na współdziałaniu w biznesie -  the Collaborative Business ExperienceTM  i globalnym modelu świadczenia usług - Rightshore®.

 
Nawiązaliśmy strategiczne partnerstwa z firmami technologicznymi , dzięki którym dostarczamy klientom rozwiązania dostosowane do ich potrzeb.
 
Pracujemy z naszymi klientami ramię w ramię dostarczając rozwiązań biznesowych i technologicznych i osiągając konkretne i zamierzone rezultaty.

Cztery  główne dyscypliny

Usługi konsultingowe (Capgemini Consulting):

usługi te pomagają zidentyfikować, ustrukturyzować i wdrożyć projekty z zakresu transformacji, które mają  trwały wpływ na wzrost i pozycję konkurencyjną firm;

Integracja Systemów:

projektowanie, rozwój i wdrożenia kompleksowych  projektów informatycznych

Local Professional Services (SOGETI):

usługi dedykowane w zakresie infrastruktury i oprogramowania

Outsourcing Services:

całkowite lub częściowe wsparcie  klientów w zakresie systemów IT i procesów biznesowych

Sektory

  • Sektor Publiczny: wsparcie centralnych i lokalnych jednostek administracji rządowej w usprawnieniu  działalności i usług dla obywateli.
  • Energetyka i firmy użyteczności publicznej: pomoc w realizacji zadań związanych ze zmieniającymi się przepisami i rosnącą presją  ochrony klimatu.
  • Dobra Konsumpcyjne, Sieci Handlowe, Dystrybucja & Transport: wsparcie w zakresie technologii informatycznych – zwłaszcza cloud computing – i pomoc w tworzeniu platform  e-commerce.
  • Usługi Finansowe: usługi dedykowane dla banków i firm ubezpieczeniowych, modernizujące ich infrastrukturę i aplikacje IT, a także dostarczające innowacyjne modele biznesowe, zwłaszcza w zakresie rozwiązań mobilnych i zarządzania danymi.   
  • Telekomunikacja, Media i Rozrywka: innowacyjne rozwiązania bazujące na głębokiej wiedzy branżowej i technologicznej.

Inicjatywy globalne

Business Information Management (BIM): maksymalizacja efektów business intelligence, w całym cyklu życia danych

Testing Services: całościowe  podejście  w zakresie testowania i zapewnienia jakości oprogramowania  realizowane wspólnie przez Capgemini i  Sogeti

Rozwiązania Mobilne:  tworzenie rozwiązań mobilnych w oparciu o potrzeby biznesowe firm, klientów, pracowników  obejmujących strategię, i dostępne technologie.

Informacja finansowa

Akcje Capgemini notowane są na giełdzie w Paryżu ISIN code FR0000125338. Więcej informacji znajduje się w sekcji dla Inwestorów.