Wspieranie społeczności lokalnych

Capgemini może pochwalić się długą tradycją wspomagania społeczności lokalnych. W celu osiągnięcia maksymalnych efektów dostosowujemy nasze działania do poziomu naszej aktywności biznesowej oraz relacji z klientami. Zachęcamy pracowników wszystkich szczebli do zaangażowania w społecznościach w ich miejscu zamieszkania i pracy.

Nasze działania na rzecz społeczności lokalnych w Polsce, skupiają się przede wszystkim wokół dwóch projektów. Przekładają się one na realne korzyści dla społeczności lokalnych i szeroko angażują naszych pracowników w wolontarat:

Program Grantowy

Projekt Teatr

Społeczna odpowiedzialność w firmie Capgemini

Poniższy film zawiera wypowiedź Luc-Françoisa Salvadora – prezesa i dyrektora zarządzającego firmy Sogeti – na temat znaczenia firmy Capgemini w międzynarodowej organizacji PlaNet Finance, która, walcząc z ubóstwem, udziela mikropożyczek. James Robey – dyrektor ds. społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju korporacji – wymienia podjęte przez nas globalne i lokalne inicjatywy. Na zakończenie Sheetal Mehta – dyrektor fundacji Naandi – opisuje programy edukacyjne dla 12 000 dziewcząt prowadzone przez fundację w Indiach. Głównym sponsorem jest firma Capgemini.

Social Responsibility at Capgemini

Działania na rzecz społeczności

Capgemini może poszczycić się wieloletnią historią wspierania społeczności lokalnych, między innymi poprzez: pozyskiwanie funduszy, doradztwo pro bono, wolontariat, opiekę i darowizny finansowe.
Bierzemy udział w kilku ważniejszych globalnych programach, takich jak: fundacja Naandi, główna organizacja charytatywna w Indiach, stowarzyszenie Planet Finance – program mikropożyczek.

Angażujemy również czas i wysiłki na rzecz organizacji krajowych i lokalnych, takich jak The Prince’s Trust oraz Business in the Community w Wielkiej Brytanii, a także WeKare w Indiach. Ponadto zachęcamy lokalnie naszych pracowników do wspierania spraw, które są im bliskie.


 
Dowiedz się więcej na temat naszej działalności CSR.
karolina.a.dlugosz@capgemini.com

Powiązane treści