Osiągnij odpowiednią równowagę z Rightshore®

W wymagających czasach dzisiejszej gospodarki, przedsiębiorstwa szukają redukcji kosztów i zwiększenia wzrostu. Potrzebują rozwiązań biznesowych i IT, które promują innowacyjność i transformację pomagając kreować ciągłą i konkurencyjną przewagę. Przedsiębiorstwa mogą osiągnąć te cele poprzez takie podejście do globalnego świadczenia usług i pozyskiwania dostawców, które łączą jakość, wydajność, zdolności i współpracę.

Cost Cutting Efficiency to Value-Creating Productivity: Add Value with Rightshore®

Rightshore®, Capgemini jest globalnym modelem świadczenia usług, który pomoże Ci uzyskać wartość dodaną z bardziej efektywnego korzystania z zasobów. Oferujemy zdolność odpowiedniego równoważenia lokalizacji typu onshore, nearshore oraz offshore i pracy z Twoimi pracownikami  jako jeden zespół. Ta równowaga pozwala nam na dostarczanie optymalnych rozwiązań dla Twoich potrzeb biznesowych.

Korzyści z Rightshore®

Czerpiemy z naszych globalnych zasobów, procesów efektywności kosztowej i obszernego doświadczenia w świadczeniu usług w różnych obszarach geograficznych, dziedzinach i branżach:
  • Redukcja kosztów: Oszczędź do 40% na kosztach IT i popraw swoje zyski poprzez poprawę równowagi pomiędzy lokalizacjami.
  • Usprawnione procesy: Popraw produktywność i zredukuj koszty operacyjne poprzez wdrożenie sprawnych, efektywnych procesów.
  • Innowacyjność: Uwolnij swoją energię IT i skoncentruj się na innowacyjności i transformacji swojego biznesu.
  • Przewaga konkurencyjności: Wyprzedzaj innych rozwiązaniami, które wykorzystują najnowsze technologie, i popraw  jakość usług.
  • Wzrost: Wdrażaj rozwiązania, które zwiększają wydajność i pomagają rozwinąć biznes.

Byliśmy pod wrażeniem jakości i profesjonalizmu pracy dostarczonej przez zespół Capgemini lokalnie w UK i z centrum w Indiach. Praca z Capgemini już pozwoliła nam obniżyć koszty i poprawić jakość, i czekamy na kontynuację i przyspieszenie tych tendencji. Pete Trainer, IT Director, Matalan

Byliśmy pod wrażeniem jakości i profesjonalizmu pracy dostarczonej przez zespół Capgemini lokalnie w UK i z centrum w Indiach. Praca z Capgemini już pozwoliła nam obniżyć koszty i poprawić jakość, i czekamy na kontynuację i przyspieszenie tych tendencji

Pete Trainer, IT Director, Matalan
Powiązane treści