Współdziałanie w Biznesie

Współpraca z Capgemini to klucz do większej swobody i wydajności

People matter, results count

Postęp technologiczny, znoszenie granic, nasilająca się konkurencja.  Odnoszące sukces firmy muszą być coraz lepiej przygotowane na reagowanie na złożone i nieprzewidywalne wyzwania. Z Capgemini Twoja firma osiągnie swobodę w przezwyciężaniu ograniczeń, wykorzystywaniu szans i swojego potencjału.
 
Najlepszym dla nas sposobem, aby pracować dla Ciebie, jest praca z Tobą. Współdziałanie w biznesie – Collaborative Business Experience™ pomoże Ci ustalać reguły gry zamiast być przez nie ograniczanym.
 

Wspólne szukanie indywidualnych rozwiązań

 
Współpraca jest kluczową kwestią dla filozofii Capgemini i stanowi filar świadczonych przez nas usług. Od opracowania strategii do momentu implementacji klienci czerpią korzyści z naszej dostosowanej do indywidualnych potrzeb koncepcji. Podążając za każdym Twoim krokiem, analizujemy stojące przed Tobą wyzwania i towarzyszymy Ci przez cały proces transformacji.
 
Nasze oparte na współpracy narzędzia i metodyki gwarantują swobodę transformacji i przezwyciężenie niechęci do zmian.  Korzystamy ze specjalistycznej wiedzy naszych wiodących partnerów technologicznych, dostarczając Twoim zespołom właściwych narzędzi.
 
Bazując na czterech wymiarach współpracy, osiągamy docelowe wartości, zmniejszamy ryzyko, optymalizujemy możliwości i w taki sposób dostosowujemy organizację, by osiągnęła cel.
 

Współpraca w Biznesie

 
Capgemini jest partnerem wybieranym przez wiodące firmy we wszystkich sektorach. Historie sukcesu naszych klientów ilustrują, w jaki sposób współdziałanie w biznesie – Collaborative Business Experience™ pomaga organizacjom odkrywać swobodę w zwiększaniu wydajności dzięki innowacjom.
 
Na podstawie doświadczenia zdobywanego w pracy z tysiącami organizacji w ciągu ostatnich czterech  dekad, firma Capgemini wyróżniła cztery kluczowe elementy współpracy. Tworzą one obraz silnych i słabych stron organizacji, jej potrzeb oraz priorytetów. Pomagają one nam współdziałać z naszymi klientami w celu osiągnięcia lepszych i stabilnych rezultatów w krótszym czasie.
 

Osiągnięcie docelowej wartości

W celu zwiększenia wydajności należy dokładnie wiedzieć, co chce osiągnąć firma i ustalać cele od samego początku realizacji projektu.

Zmniejszenie ryzyka

Realizacji dużych, złożonych projektów często towarzyszy obawa ich niepowodzenia. Capgemini definiuje ryzyka związane z realizacją  projektu i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia przeszkód, które opóźniają osiągnięcie korzyści.

Optymalizacja możliwości

Wymiar optymalizacji możliwości odnosi się do przebiegającej w obu kierunkach wymiany wiedzy podczas projektu . Capgemini zapewnia transfer wiedzy i wsparcie niezbędne do osiągnięcia korzyści z przeprowadzonego projektu również po jego zakończeniu.

Dostosowanie organizacji

Inicjatywy często nie zapewniają długotrwałych korzyści z powodu niepowodzenia bądź opóźnienia implementacji w ramach organizacji. Składa się na to kilka przyczyn.  Wiedza o tym, co stanowiłoby przeszkodę w implementacji, może ukształtować przebieg wspólnego projektu i przyspieszyć odniesienie korzyści.
Powiazane tresci