Opieka zdrowotna

Capgemini naprawdę zmieniło kulturę organizacyjną, umożliwiając naszym ludziom dostosowanie się do nowych sposobów pracy oraz pozwalając naszym partnerom zaufać naszej organizacji, a także motywując nas do przeprowadzenia reorganizacji. Plan ten pozostaje naszym przewodnikiem do chwili obecnej.

Philip Vrouvakis,
General Manager
Hôpital de Bordeaux Bagatelle.

Umieszczenie informacji w samym centrum Opieki Zdrowotnej

Informacje przekazywane w rzeczywistym czasie dla organizacji zajmujących się opieką zdrowotną mają ogromny wpływ na  zwiększenie efektów leczenia pacjentów. Pomożemy Ci określić oraz wdrożyć oszczędności z zakresu rozwiązań IT, które radykalnie poprawiają ciągłość opieki. Świadczymy usługi w zakresie od planowania strategicznego, cloud computing do utrzymania aplikacji.

Usługi

Biblioteka