Outsourcing aplikacji

Capgemini oferuje usługi outsourcingu aplikacji, które pozwalają tworzyć większą wartość dla biznesu, zwiększając efektywność poprzez systemy informatyczne wraz z obniżeniem kosztów.

  Nasze usługi są dostosowane do potrzeb poszczególnych sektorów. W naszej pracy bazujemy na najlepszych praktykach w danym sektorze, proponując efektywną kosztowo kombinację rozwiązań onshore, nearshore i offshore. Przed rozpoczęciem współpracy sporządzane jest szczegółowy Service Level Agreement. Usługi outsourcingu aplikacji oferowane przez Capgemini charakteryzuje zaangażowanie naszych konsultantów w ciągły rozwój i tworzenie wartości dla klienta

 

Nasze usługi w zakresie outsourcingu aplikacji obejmują między innymi zarządzanie aplikacjami, testowanie, modernizację, usługi zarządzania cyklem życia aplikacji.