Przewodnik Social Media

W Grupie Capgemini, jesteśmy świadomi tego, jak  fora społeczne - takie jak blogi, wiki, sieci społecznościowe, i wszelkiego rodzaju społeczne media  zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Grupy-zmieniają nasz sposób komunikacji. Współpraca online pozwala ludziom dzielić się wiedzą i pomysłami, niezależnie od rangi, tytułu lub doświadczenia. W ten sposób możemy  wziąć udział w dyskusjach wokół naszej pracy w Capgemini oraz zaprezentować naszą wiedzę.
 
Wytyczne te zostały opracowane dla wszystkich członków Grupy , do stosowania zawsze, gdy aktywnie udzielają się na forach społecznościowych i gdzie istnieją odniesienia do Capgemini lub gdy działania te mogą mieć potencjalny wpływ  na  firmę.

Pomyśl zanim napiszesz

Należy pamiętać, że większość społecznych platform jest jak publiczne targowisko- wszystko co możemy tam znaleźć jest dostępne dla wszystkich  użytkowników. Na platformach  społecznych, granice informacji dotyczącej sfery zawodowej jak i osobistej nie zawsze są jasne. Pod wpływem ciągle zmieniającej się polityki dotyczącej prywatności oraz wysoko rozwiniętego procesu indeksowania stosowanego w wyszukiwarkach, nie zawsze można być pewnym jakie informacje zostały wykorzystane, oglądane lub zarchiwizowane.
Należy pamiętać że infomacje publikowane w internecie będą publicznie dostępne przez bardzo długi czas. Wszystko co opublikujesz będzie miało wpływ na ciebie, zastanów się więc jak chcesz  przedstawić swoją osobę dla przyjaciół, rodziny, współpracowników i kilentów.
 
Jeśli nie jesteś pewien, czy dana zawartość powinna być udostępniona, nie rób tego.
Lepiej jest być bezpiecznym niż żałować złej decyzji.

Odpowiedzialność

Jesteś osobiście odpowiedzialny za swoje słowa i czyny, nieważne gdzie jesteś, nawet w świecie online. Pamiętaj, że w mediach społecznych, mówisz jako jednostka, a nie w imieniu Grupy. Przedstaw się używając pierwszej osoby liczby pojedynczej.

Kiedy udzielasz się w dyskusji dotyczącej  informacji o Grupie, bądz  rzetelny
podając swoje imię, rolę oraz wspomnij, że pracujesz dla Grupy. Jeśli masz indywidualną witrynę, która odwołuje się lub ma wpływ na Grupę, należy użyć zastrzeżenia takiego  jak: "Poglądy wyrażone na tej stronie są moje, a nie Capgemini."
 
W stosownych przypadkach dozwolonych prawem, Grupa zastrzega sobie prawo do monitorowania wykorzystania platform społecznych oraz  podjęcia odpowiednych  działań w celu ochrony przed nadużyciami, które mogą być szkodliwe dla jej reputacji.

Ustanowienie  konta Grupy lub stanie się oficjalnym przedstawicielem Grupy, który dzieli się informacjami o firmie oraz obszarach w których  pracujemy, wymaga zgody Grupy lub lokalnego zespołu ds. Marketingu i Komunikacji. Tylko te konta mogą posługiwać się logo firmy. Jeśli chcesz reprezentować Capgemini lub utworzyć konto grupy, skontaktuj się z lokalnym zespołem Marketingu i Komunikacji lub zespołem Group web team. Jeśli członek prasy lub mediów internetowych skontaktuje się z tobą odnośnie treści internetowych dotyczących Capgemini, należy skierować go do biura prasowego grupy, lub lokalnego menedżera PR.

Prowadzenie

Zachowanie użytkownika platformy społecznościowej  powinno być zgodne z naszym Kodeksem Etyki Biznesu.

Masz możliwość, aby pomóc w kształtowaniu reputacji Grupy w Internecie. Wykorzystaj swoją wiedzę, aby wzbogacić dyskusję, pomóc w rozwiązywaniu problemów,  podziel się emocjami panującymi  w naszym środowisku pracy oraz promuj chęć uczenia i dzielenia się pomysłami.

Miej na uwadze , że ton wypowiedzi użytej w komunikacji online może być interpretowany w różny sposób przez czytelników, ze względu na brak komunikacji niewerbalnej czy ze względu na  różnice kulturowe. Niektórzy uczestnicy mogą nie znać skrótów i  wspólnych kodów stosowanych w komunikacji online. Pamiętaj również, że komentarze są często wyrwane z kontekstu, więc trzeba trzymać się faktów.

Zaufanie jest kluczowym elementem budowania relacji online. Buduj  zaufanie poprzez prowadzenie rozmów na wysokim poziomie kultury, nawet jeśli nie zgadzamy się z innymi, oraz odpowiadając na komentarze w sposób terminowy. Jeśli zdajesz sobie sprawę, że się pomyliłeś, spróbuj to naprawić jak najszybciej.

Nie angażuj się w żadne zachowania w internecie, które nie byłyby do przyjęcia w twoim miejscu pracy lub, które są niezgodne z prawem. Na przykład, unikaj obraźliwych uwag, dokuczania, zastraszania, nękania innych użytkowników, nie wolno używać obelg lub umieszczać  treści o charakterze oszczerczym, zawierających groźby, dyskryminujące lub zawierające materiały pornograficzne.
 

Poufność

Zawsze chroń poufnych i zastrzeżonych informacji dotyczących klientów, Grupy i dostawców . Nie należy niczego umieszczać w internecie jeśli nie chcesz dzielić tych informacji z dziennikarzami, klientami, analitykiem lub konkurencją.

Upewnij się, że wszelkie odniesienia do klientów, partnerów i dostawców nie naruszają klauzuli  o zachowaniu poufności informacji. Pamiętaj , że jako pracownik jesteś zobowiązany do przestrzegania klauzuli poufności danych w ramach zawartej umowy o pracę.
 
Nie ujawniaj informacji na temat kolegów lub innych osób, nie nadużywaj ich danych osobowych oraz nie publikuj ich zdjęć bez wyrażenia na to zgody.
 
Nawet wtedy, gdy aplikacja jest za SSO (na przykład: Talent, KM2.0, intranet lokalny, TeamPark, BlueKiwi, itp.), użytkownicy powinni nadal oceniać informację, które mogłyby mieć charakter poufny. Nie wolno  stosować społecznych platform w celu wymiany informacji, która jest dla klienta, Grupy lub dostawcy poufna, chyba że dostęp jest ograniczony do ściśle kontrolowanych, zamkniętych społeczności,  z których każdy  uczestnik został dopuszczony do otrzymania takiej informacji, a ma odpowiedni poziomu zabezpieczenia. Publiczne miejsca nie są odpowiednie do wewnętrznej komunikacji z innymi członkami Grupy.
 

Prawa Autorskie

Zgodne z przepisami prawa oraz w szczególności z przepisami prawa dotyczącego  praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich i znaków towarowych:
Nie wolno zamieszczać treści lub podjąć działań, które naruszają prawo lub dobro  grupy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej w odniesieniu do  prawa własności intelektualnej.

Podsumowanie

Korzystanie z  komputerowych  platform społecznych zgodnie z powyższą polityką może być bardzo skutecznym i wydajnym narzędziem komunikacji. Bądź dumny z tego co robisz i ciesz się poczuciem spełnienia w poszukiwaniu lepszej jakości i większej efektywności. Przede wszystkim, kieruj się zdrowym rozsądkiem, bądź uprzejmy dla innych oraz zadaj sobie trud, aby słuchać innych oraz zostać zrozumianym.