Sektory

Jako światowy lider w dziedzinie strategii i transformacji, oferujemy usługi branżowe dla klientów na całym świecie, w tym dla 27 z 30 największych na świecie firm dóbr konsumpcyjnych i 27 wiodących sprzedawców detalicznych.