Usługi Testowania

Aplikacje stanowią obecnie fundament w ofercie organizacji, wzmacniając markę firmy i reputację. Jednak niewystarczające testowanie oprogramowania zwiększa ryzyko, co może prowadzić do utraty dochodów i zaufania klientów.

Kompleksowe rozwiązanie. Sprawdzona jakość

Aby projektować i dostarczać usługi technologiczne i biznesowe oraz zapewniać płynną integrację złożonych systemów, niezbędne jest solidne i dynamiczne podejście do testowania. To właśnie zapewnia Grupa Capgemini, oferująca połączone siły firm Capgemini oraz Sogeti.
Nasza praktyka i doświadczenie w zakresie testowania łączy sprawdzoną metodologię firmy Sogeti, jej partnerskie relacje w branży i reputację jednego z liderów rynku testowania, z globalnym zasięgiem firmy Capgemini, gruntowną znajomością sektora oraz zdolnościami przenoszenia procesów do odległych lokalizacji.

 
Capgemini i Sogeti oferują kompleksową ofertę usług testowych, opartych o sprawdzone podejście do zorganizowanego testowania oprogramowania. Nasze usługi umożliwiają maksymalizację zwrotu z inwestycji oraz wymierne korzyści:
•    Całkowity koszt testowania zredukowany nawet o 30%
•    Poprawa jakości dla defektów o wysokiej wadze na poziomie 97%
•    Czas wprowadzenia produktu na rynek skrócony, o co najmniej 15 %
•    Techniczne i biznesowe ryzyka znacząco złagodzone.
 

 

Biblioteka