World Quality Report 2015-16

Szybkość transformacji cyfrowej i zmniejszenie czasu między etapami w cyklu życia produktów i usług podniosło znaczenie Quality Assurance ( QA ) i testowania dla organizacji na całym świecie. Jak zostały one dostosowane  do potrzeb dzisiejszego środowiska cyfrowego?

Nadążając za cyfrową transformacją

Transformacja cyfrowa jest szybko rozwijającą się działalnością, a organizacje kładą większy nacisk na QA i testowanie w celu dostarczania lepszego doświadczenia klientom. Tempo transformacji cyfrowej pozostaje jednak głównym wyzwaniem .
 
Siódma edycja World Quality Report, współfinansowana przez Capgemini, Sogeti i HP, przynosi wnioski na temat jakości aplikacji i trendów badawczych, a także zalecenia dla organizacji potrzebne do budowania silnych praktyk badawczych. Raport opiera się na badaniu globalnego rynku i zostal przeprowadzony na 1560 managerach IT wyzszego szczebla i liderach testowania z 32 krajów .

The World Quality Report jest jedynym głównym światowym badaniem i komentarzem eksperckim dla jakości testowania aplikacji, który obejmuje:

 

Aktualne trendy w Jakości i Testowaniu

Głowne założenia tegorocznego raportu:
  • Wpływ jakości IT na doświadczenie użytkownika końcowego jest siłą napędową dla współczesnych inicjatyw transformacji cyfrowej.
  • Budżety przeznaczone na testowania i QA wzrosły o 9% r/r .
  • Przedsiębiorstwa wprowadzają metodologię Agile oraz Development and Operations (DevOps).
  • Krótsze cykle programowania i tworzenia aplikacji zwiększaja zapotrzebowanie na testowanie sprzętu i infrastruktury .

Mapa do IT jutra

Głowne rekomendacje z tegorocznego raportu:
  • Przeorientowanie QA i testowania na zadowolenie klientów i business assurance.
  • Przekształcenie tradycyjnego Centrum Testów Doskonałości ( TCOE ) przy użyciu praktyk Agile i DevOps.
  • Sprawienie, by ciągłe i automatyczne testowanie bezpieczeństwa było kluczową strategią .
  • Priorytetyzacja testowania i analiz predykcyjnych oraz niesustanna informacja zwrotna.
  • Rozwijanie umiejętności teamów testujących ponad umiejętności manualne oraz automatyzacja testów.