Zarządzanie Usługami

Niezależnie od tego, czy Twoja firma korzysta z outsourcingu usług IT, niezwykle ważne jest odpowiednie zarządzanie infrastrukturą i platformami IT aplikacji. Dzięki usługom zarządzania  Capgemini możesz mieć pewność, że Twoje usługi IT są efektywne, skuteczne i dostosowane do Twoich celów biznesowych.

Struktury oraz aktywne zarządzanie usługami

Samo wdrożenie globalnych struktur, narzędzi i procesów nie powoduje automatycznie zapewnienia zgodności z najlepszymi praktykami w branży. Oferowana przez Capgemini integracja usług gwarantuje nie tylko pomyślne wdrożenie, ale zapewnia również aktywne wykorzystanie usług i zarządzanie nimi.
Zaangażowanie firmy Capgemini do zarządzania usługami IT w Twojej firmie poprawi:
 • Opłacalność i efektywność finansową: obejmuje to ograniczenie kosztów stałych, zwiększenie zysku z inwestycji,  wzrost wydajności
 • Spójność działalności biznesowej i IT: Twoja strategia biznesowa będzie determinować funkcję IT, a ta z kolei zapewni osiągnięcie celów biznesowych
 • Obniżenie ryzyka dzięki ustandaryzowanym operacjom
 • Komfort pracy użytkownika końcowego: stałe identyfikowanie szans optymalizacji i poprawa wskaźników usług i dostawy

Zarządzane usługi IT powinny polegać na dokonaniu oceny, wydaniu zaleceń i podjęciu działania

Capgemini może zarządzać usługami IT w ramach szerszej umowy o outsourcing lub indywidualnego projektu. Możemy też wykonać ocenę stanu istniejącego schematu usług zarządzanych.
Podstawą naszego zorientowanego biznesowo podejścia do zarządzanych usług IT jest zasada: ocena, zalecenie i działanie. Opracowane je z myślą o:
 • Zapewnieniu przejrzystości Twoich usług IT dzięki zidentyfikowaniu zbyt niskiej efektywności i wąskich gardeł przed określeniem wskaźników wydajności
 • Utworzeniu jednego punktu kontaktowego dla zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwa IT w celu poprawienia komfortu użytkowników
 • Zwiększeniu liczby zadań wykonywanych automatycznie oraz ludzkich błędów w celu skrócenia czasu reakcji i naprawy w przypadku incydentów i próśb
 • Wdrożeniu modelu operacyjnego z wieloma dostawcami, który umożliwia zapewnienie spójności z działalnością biznesową. Dzięki ograniczeniu liczby incydentów, problemów i działań związanych z ich rozwiązywaniem pozwala to obniżyć niedyskrecjonalne wydatki związane z IT
 • Wdrożeniu rozwiązania do raportowania w celu zapewnienia przejrzystości wewnętrznych operacji IT oraz dostawców. Pozwala to skupić się na kluczowych problemach i szansach, tak aby można było skoncentrować się na priorytetach biznesowych

Renoma dzięki usługom zarządzania oraz wieloletniemu doświadczeniu

Obecne wieloźródłowe środowisko jest bardziej  bardziej złożone i globalne w związku z dążeniem do usprawnienia realizacji usług, zwiększenia opłacalności i możliwości. Do uzyskania powyższych korzyści niezbędne są jednak usługi zarządzania.
Od chwili pojawienia się koncepcji zarządzania usługami stoimy na czele jej rozwoju, wspierając londyńską policję, brytyjskie służby skarbowe i celne oraz jednego z globalnych producentów samochodów. Jako jedni z pierwszych zaoferowaliśmy model ekosystemu dostawców i konsekwentnie rozwijaliśmy nasze usługi:
 • Służby skarbowe i celne brytyjskiego rządu HMRC wyznaczyły nas do uruchomienia CHIEF: jednego z największych i najbardziej złożonych systemów elektronicznej obsługi celnej w celu wykorzystania ekonomii skali w zarządzaniu usługami
 • Zastąpiliśmy wsparcie dotychczasowego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) dla globalnego producenta napojów bezalkoholowych ogólnoeuropejskim systemem IT. Scentralizowaliśmy wsparcie w nowym Centrum kompetencji i stworzyliśmy strukturę nadzoru w celu zarządzania kontraktowymi dostawcami IT
Powiązane treści