Zielone IT

Praca z Capgemini nad Projektami Inteligentnej Energii pomogła nam osiągnąć nasz cel niezależności energetycznej przed rokiem 2020.

Eric Hercules,
Radny z zarządu miasta Texel

Twój doświadczony Partner w Zielonym IT

IT odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu ekologicznych referencji, których domagają się klienci, inwestorzy i ograny regulacyjne. Jako członek-założyciel Smart Energy Alliance ™, polegamy na 40-letnim doświadczeniu by planować strategię Zielonego IT, która jest dobra tak dla środowiska jak i Twojej firmy.

Zielone Usługi IT

Biblioteka